Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: natsort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: file_put_contents(/indicate.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Rekomendowana literatura
Rekomendowana literatura PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 października 2013 21:02

Rekomendowana literatura do Etapu II i III w edycji 2017/2018:

 1. Huxley Aldous. Nowy wspaniały świat. tekst dostępny również pod linkiem: http://www.comporecordeyros.cba.pl/lektury/HuxleyNWS.pdf
 2. Kamińska Joanna 2006. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, rozdz. 1, s. 9-31
 3. Wojciechowski Jacek 1997. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, s. 19-22
 4. Wojciechowska Maja 2006. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP / rozdz. 3, s. 119-206
 5. Tokarska Anna (red.) 2013. Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw SBP/ Moduł VI; s. 587-690
 6. Babik Wiesław (red.) 2016. Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP / s. 23-40, 61-88, 555-576
 7. www.ifla.org
 8. www.sbp.pl

 

Rekomendowana literatura do Etapu II i III w edycji 2016/2017:

Lista lektur

Rekomendowana literatura do Etapu II i III w edycji 2015/2016:

 1. Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013 (Moduł I: Podstawy wiedzy o bibliotece)
 2. Biblioteki cyfrowe. Red. Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012. (Część I - ogólna)
 3. Dunin Janusz: Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa-Łódź 1998.
 4. Eco Umberto: O bibliotece. Warszawa: Świat Książki, 2007
 5. Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. Aleksander Birkenmajer [et al.], Wrocław 1971
 6. Febvre Lucien, Martin Heni-Lucien: Narodziny książki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2015 (Rozdział 2; Rozdział 3, podrozdział: "Metryka" książki: incipit, kolofon i sygnet; Rozdział 6, podrozdział: Polska)
 7. Gołębiewski Łukasz: Śmierć książki: no future book. Warszawa: Biblioteka Analiz 2008.
 8. Kopaliński Władysław: Opowieści o rzeczach powszednich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994 (Rozdział: Narzędzia porozumienia)
 9. Kuchta Jan: Książka zakazana jako przedmiot zainteresowań młodzieży w okresie dojrzewania. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1934 [online]. Dostęp: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17514
 10. Marszałek Leon: Paszport do świata. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986
 11. Podręczny słownik bibliotekarza, red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Hanna Tadeusiewicz.,  Warszawa 2011
 12. Szyndler Bartłomiej: I książki mają swoją historię. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 13. Wirtualna historia książki i bibliotek, cop. Stanisław Skórka [online], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk/

Wprowadzono dnia 31 października 2015 r.

Rekomendowana literatura do Etapu II i III Olimpiady w edycji 2014/2015:

 1. Biblioteki szkolne: wytyczne IFLA/UNESCO, oprac. Tove Pemmer, Glenys Willars; tł. Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak-Kasperek,  Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2003 [online], dostępny w Internecie:  http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=474
 2. Cepik J., Jak człowiek nauczył się pisać, Warszawa 1979
 3. Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO, oprac.  Philip Gill; tł. Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak-Kasperek,  Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2002 [online],  dostępny w Internecie: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=408
 4. Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. Aleksander Birkenmajer [et al.], Wrocław 1971
 5. Jak czytać rękopis średniowieczny, red. Paul Géhin, Warszawa 2008, rozdz. 2, s. 49-69
 6. Kopczewski J. S., 500 zagadek dla miłośników książek, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969
 7. Manguel A., Moja historia czytania, Warszawa 2003
 8. Marszałek L., Paszport do świata, Warszawa 1986 ( Mój Konik Książka)
 9. O książce: mała encyklopedia dla nastolatków, Wrocław 1987
 10. Podręczny słownik bibliotekarza, red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Hanna Tadeusiewicz.,  Warszawa 2011
 11. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Warszawa 1998
 12. Wirtualna historia książki i bibliotek, cop. Stanisław Skórka [online], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk/
 13. Zusak M., Złodziejka książek, przeł. Hanna Baltyn, Warszawa 2008 i n.

Wprowadzono dnia 30 września 2014 r.

Rekomendowana literatura do Etapu II i III Olimpiady w edycji 2013/2014:

 1. Biblioteki naukowe / Leon Łoś. - Wrocław 1980
 2. Biblioteki szkolne: wytyczne IFLA/UNESCO / oprac. Tove Pemmer, Glenys Willars; tł. Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak-Kasperek,  Elżbieta Barbara Zybert . ? Warszawa 2003 [online]. ? Dostępny w Internecie:  http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=474
 3. Domena publiczna ? co to takiego? / Bożena Bednarek-Michalska, Alek Tarkowski, Barbara Szczepańska. ?Biuletyn EBiB? 2009 nr 1 [online]. ? Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2009/101/a.php?bednarek_tarkowski_szczepanska
 4. Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO  / oprac.  Philip Gill; tł. Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak-Kasperek,  Elżbieta Barbara Zybert. ? Warszawa 2002 [online]. ? Dostępny w Internecie: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=408
 5. Encyklopedia Marketingu / Tadeusz Szucki. - Warszawa 1998
 6. Jak człowiek nauczył się pisać / Jerzy Cepik. - Warszawa: ?Nasza Księgarnia?, 1979
 7. Jak czytać rękopis średniowieczny / red. Paul Géhin. - Warszawa 2008, rozdz. 2, s. 49-69
 8. Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska. ? Warszawa 2005
 9. Miasto Śniących Książek: powieść z Camonii autorstwa Hildegunsta Rzeźbiarza Mitów / przekł. z camońskiego i il. Walter Moers; przekł. z Waltera Moersa bez il. Katarzyna Bena. - Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006
 10. O książce: mała encyklopedia dla nastolatków. ? Wrocław 1987
 11. Podręczny słownik bibliotekarza / red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Hanna Tadeusiewicz. -  Warszawa 2011
 12. Wirtualna historia książki i bibliotek / cop. Stanisław Skórka [online]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/whk/
 13. Skryptorium ? co rozumiemy pod tym pojęciem, model organizacyjny i czynniki rozwojowe / Andrzej Wałkówski  [w:] Biblioteki i skryptoria na Pomorzu. Pelplin 23 ? 25 maja 2008/ red. Alicja Słyszewska, ks. Anastazy Nadolny, Andrzej Wałkówski. - Pelplin 2010, s. 11-19; alternatywnie: Skryptorium / Andrzej Wałkówski [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, Lublin 2013 / red. Edward Gigilewicz, Lublin 2013, s. 318-320.