Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: natsort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: file_put_contents(/absurd.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 listopada 2014 11:59

Lista będzie sukcesywnie uzupełniana o najczęściej pojawiające się pytania.

 

Jaki status prawny ma Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna?

Ze względu na charakter interdyscyplinarny Olimpiady nie daje ona uprawnień do zwolnienia częściowego lub całościowego z egzaminów z przedmiotów maturalnych. Wiedza sprawdzana u uczestników czerpie w częściach z kilku przedmiotów, ale i wykracza też poza program.

Wewnętrzne ustalenia Uniwersytetu Łódzkiego dają możliwość laureatom i finalistom zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Regulują to dwa akty prawne:

Zarządzenie Rektora nr 55 z dnia 8.04.2014 w sprawie powołania przy Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (zarządzenie)

Uchwała nr 288. Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 15. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 17 lutego 2014 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2014/2015 (uchwała)

Jak powołać Komisję Szkolną?

Powołanie Komisji Szkolnej powinien zainicjować nauczyciel lub uczeń (zgłaszający się w pierwszej kolejności do nauczyciela). Nauczyciel informuje dyrektora szkoły o chęci organizacji Etapu I Olimpiady na terenie szkoły. Wyniki tego etapu mogą być elementem oceny cząstkowej lub semestralnej (rocznej), w zależności od decyzji dyrektora/nauczyciela, z przedmiotu język polski, historia, wiedza o społeczeństwie itp. Warunkiem zakwalifikowania przez Komisję Szkolną uczniów do Etapu II jest poprawne wypełnienie i przesłanie na adres Organizatora Olimpiady formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu Olimpiady.

Dlaczego etap okręgowy nie odbywa się w w moim mieście / województwie?

Organizator dopełni wszelkich starań, by uczniowie w dogodny sposób mogli dotrzeć na etap okręgowy i bezproblemowo wziąć w nim udział. Zawsze uczniów kierujemy do najbliższych im komisji okręgowych. Rozlokowanie komisji okręgowych jest co roku konsultowane i uzależnione przede wszystkim od liczby zgłoszeń z danego terenu. I tak w drugiej edycji powołaliśmy dwie komisje okręgowe (Kraków, Łódź), zaś w trzeciej - już cztery (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Łódź). Zapraszamy do zgłaszaniu udziały w Olimpiadzie. Kolejne komisje będziemy organizować w miarę naszych możliwości organizacyjnych.

Czy uczeń może mieć dwóch Opiekunów przygotowujących go do Olimpiady?

Tak, ucznia mogą przygotowywać dwie osoby. Opiekunem może być nauczyciel przedmiotowy, nauczyciel bibliotekarz jak i  bibliotekarz z biblioteki publicznej.

Czy bibliotekarz biblioteki publicznej może samodzielnie opiekować się uczniem podczas Olimpiady?

Niestety, nie może, ale istnieje możliwość współpracy w tym zakresie z nauczycielem bibliotekarzem ze szkoły, z której pochodzi uczeń. Komitet Szkolny powołany do przeprowadzenia etapu I Olimpiady powinien zostać wówczas zorganizowany w szkole, do której uczeń uczęszcza.

W tym wypadku dobrym rozwiązaniem będzie, tak jak zasygnalizowano to we wcześniejszej odpowiedzi, powołanie dwóch Opiekunów.

W jaki sposób oceniane są prace w etapie I Olimpiady?

Dobór klucza oceny Organizator zaproponował w Załączniku nr 5 do Regulaminu Olimpiady. Prosimy członków Komisji Szkolnej o zapoznanie się z formularzem, ponieważ informacja o liczbie uzyskanych punktów przez ucznia jest niezbędna do wprowadzenia w Załączniku nr 2 - formularzu sprawozdania Komisji Szkolnej I Etapu Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, przesyłanego Organizatorom po zakończeniu I etapu.

Czy w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych lub studenci?

Niestety, Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych. Mimo to zapraszamy uczniów szkół podstawowych i studentów do śledzenia informacji o kolejnych etapach i edycjach Olimpiady.

Czy praca pisemna w pierwszym etapie powinna być przygotowana w szkole?

Fakt czy praca pisemna ma powstać w szkole, czy w domu - pozostaje w decyzji nauczyciela.

Czy należy przesłać Komitetowi Głównemu wersję pisemną pracy wraz z formularze wyniku I etapu?

Nie jest to konieczne.

Ile tematów winien opracować uczeń w etapie I?

Uczeń powinien wybrać i opracować jeden spośród trzech tematów zaproponowanych w każdej edycji Olimpiady.

Ile maksymalnie osób powinna rekomendować do uczestnictwa w etapie I Komisja Szkolna?

Organizatorzy nie przewidują ograniczeń w zakresie liczby osób rekomendowanych do uczestnictwa w  etapie II.

Jak wygląda etap II Olimpiady?

Etap II ma charakter egzaminu pisemnego (test oraz wypowiedź pisemna) i przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia. Kandydaci otrzymują 120 minut  na zapoznanie się z testem i sporządzenie wypowiedzi pisemnej na podany w tym dniu temat. Następnie prace są zbierane, sprawdzane przez Komitet Główny. W dalszej kolejności wyłaniani są najlepsi uczestnicy (maksymalnie 20 osób), którzy przechodzą do etapu III.

Jak wygląda etap III?

Etap III składa się z 2 części:

- testu umiejętności wyszukiwania informacji, podczas którego uczestnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na zapytania informacyjne, wykorzystując dostępne źródła internetowe i swoją wiedzę w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji (praca przy komputerze w ustalonym czasie - 20 minut). Lista zalecanych źródeł internetowych zostanie opublikowana na stronie Olimpiady w chwili ogłoszenia wyników II etapu.

- egzaminu ustnego przed komisją złożoną z członków Komitetu Głównego, polegającego na odpowiedzi na 2 wylosowane pytania egzaminacyjne w ustalonym czasie - 10 minut.

Łączne wyniki osiągnięte przez uczestników podczas obu części III etapu będą decydowały o miejscu w ostatecznej klasyfikacji w finale Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Pierwsze miejsce zajmuje uczeń, któremu uda się uzyskać najwyższą liczbę punktów. Zostaje on zwycięzcą Olimpiady. Kolejnymi laureatami zostają uczniowie, którzy otrzymali odpowiednio drugi i trzeci wynik punktowy.  W sytuacji, gdy uczestnicy uzyskają jednakową liczbę punktów, zajmą miejsca ex aequo. Tytuł finalisty przysługuje uczestnikom, którzy uzyskali 7 kolejnych wyników punktowych.  Pozostali otrzymują tytuł uczestnika III etapu.

W sytuacjach wątpliwych decyzje podejmuje Przewodnicząca Komitetu Głównego  Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.

Jakie korzyści daje udział w Olimpiadzie?

Po pierwsze Olimpiada umożliwia samodzielne poznanie nowych i jednocześnie atrakcyjnych zagadnień związanych z książkami, czytaniem, bibliotekami i społeczeństwem informacyjnym, objęcie ich głębszą refleksją i uświadomienie sobie wielu zjawisk, które występują koło nas niezauważone.

Po drugie udział w Olimpiadzie jest przygodą. Potwierdzi to każdy, kto brał udział w tego typu rywalizacji, bądź innym konkursie wiedzy.

Po trzecie - uczestnicząc w Olimpiadzie masz szanse na zdobycie najwyższych ocen w szkole!

Po czwarte, zdobywając tytuł laureata i finalisty - masz możliwość wstępu na Informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim poza postępowaniem rekrutacyjnym.

Po piąte - przy okazji nauki ciekawych i aktualnych rzeczy w trakcie Olimpiady, możesz  wygrać np. czytnik e-booków albo klimatyczny T-shirt.

Po szóste, II i III etap odbywa się w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim, mieście, które jako atrakcyjny ośrodek akademicki jest ze wszech miar warte odwiedzin i poznania! Zresztą zobaczcie sami:

 

Czy organizatorzy zwracają koszty pobytu i podróży?

Niestety, w chwili obecnej nie przewidujemy refundacji kosztów pobytu uczniów i ich opiekunów. Służymy za to pomocą i radą, jak do nas dotrzeć i gdzie niedrogo przenocować podczas kwalifikacji.

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy powinienem/powinnam zgłosić ten fakt organizatorowi Olimpiady?

Tak, prosimy o taką informację, ponieważ chcielibyśmy, aby każdy zainteresowany mógł sprawdzić swoją wiedzę w Olimpiadzie. Informację o ewentualnych potrzebnych udogodnieniach prosimy przekazywać za pośrednictwem formularza rejestrującego Komisję Szkolną, przesyłaną Komitetowi Głównemu.

Mam jeszcze inne pytania o Olimpiadę. Komu mogę je zadać?

W sprawie pytań prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .