Tematy 1. etapu V edycji Olimpiady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 sierpnia 2017 10:00

Zapraszamy do zapoznania się z tematami ogłoszonymi dla 1. etapu przez Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej. Spośród 3 tematów uczeń wybiera jeden, a następnie przygotowuje esej na jego temat i przedstawia Komisji Szkolnej.

 

TEMATY WYPRACOWAŃ NA I ETAP V EDYCJI 2017/2018

1.      Społeczeństwo idealne? Rozważania "za" i "przeciw" insprowane książką Aldousa Huxleya "Nowy wspaniały świat"

2.      Wizje bibliotek w literaturze pięknej - moje odkrycia

3.      Informatologia jako dyscyplina naukowa czasów współczesnych

 

WAŻNE TERMINY V EDYCJI 2017/2018

DATA / TERMIN

DZIAŁANIE

1 września 2017

Start Olimpiady

wrzesień 2017

Popularyzacja Olimpiady wśród jej potencjalnych uczestników

15 października – 30 listopada 2017

Praca Komisji Szkolnych nad realizacją etapu I Olimpiady

do 1 grudnia 2017

Przesyłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady przez Komisje Szkolne (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu)

12 stycznia 2018

Etap II Olimpiady

do 31 stycznia 2018

Powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu

23 kwietnia 2018

Etap III Olimpiady (finał); w tym dniu również: ogłoszenie wyników; uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

 

LITERATURA REKOMENDOWANA DLA II I III ETAPU

Huxley Aldous. Nowy wspaniały świat. tekst dostępny również pod linkiem: http://www.comporecordeyros.cba.pl/lektury/HuxleyNWS.pdf

Kamińska Joanna 2006. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, rozdz. 1, s. 9-31

Wojciechowski Jacek 1997. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, s. 19-22

Wojciechowska Maja 2006. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP / rozdz. 3, s. 119-206

Tokarska Anna (red.) 2013. Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw SBP/ Moduł VI; s. 587-690

Babik Wiesław (red.) 2016. Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP / s. 23-40, 61-88, 555-576

www.ifla.org

www.sbp.pl

 

 

CHMURA TAGÓW

 

IFLA     SBP BIBLIOTEKARSTWO ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

ROCZNICE BIBLIOTEKARSKIE         INFORMATOLOGIA        MARKETING OPIS BIBLIOGRAFICZNY

ZASOBY NIEMATERIALNE W BIBLIOTECE        SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

PRAWA RZĄDZĄCE INFORMACJĄ

 

Bardzo prosimy o dołączenie do zgłoszenia uczniów wypełnionego i podpisanego przez rodzica każdego ucznia następującego oświadczenia:

------

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki*  .................................... oraz publikację jego/jej* imienia i nazwiska (bez wyniku punktowego) w zakresie niezbędnym do realizacji regulaminowych celów Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej reprezentowanej przez Komitet Główny.


 

.............................................................                                                        ........................................................................

miejsce, data                                                                                                 czytelny podpis

* Niewłaściwe skreślić.

------

Komisje okręgowe zostaną w tej edycji ponownie zorganizowane w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Łódź i Wrocław.

Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017 10:07