Tematy 1. etapu V edycji Olimpiady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 sierpnia 2017 10:00

Zapraszamy do zapoznania się z tematami ogłoszonymi dla 1. etapu przez Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej. Spośród 3 tematów uczeń wybiera jeden, a następnie przygotowuje esej na jego temat i przedstawia Komisji Szkolnej.

 

TEMATY WYPRACOWAŃ NA I ETAP V EDYCJI 2017/2018

1.      Społeczeństwo idealne? Rozważania "za" i "przeciw" insprowane książką Aldous'a Huxley’a "Nowy wspaniały świat"

2.      Wizje bibliotek w literaturze pięknej - moje odkrycia

3.      Informatologia jako dyscyplina naukowa czasów współczesnych

 

WAŻNE TERMINY V EDYCJI 2017/2018

DATA / TERMIN

DZIAŁANIE

1 września 2017

Start Olimpiady

wrzesień 2017

Popularyzacja Olimpiady wśród jej potencjalnych uczestników

15 października – 30 listopada 2017

Praca Komisji Szkolnych nad realizacją etapu I Olimpiady

do 1 grudnia 2017

Przesyłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady przez Komisje Szkolne (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu)

12 stycznia 2018

Etap II Olimpiady

do 31 stycznia 2018

Powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu

23 kwietnia 2018

Etap III Olimpiady (finał); w tym dniu również: ogłoszenie wyników; uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

 

LITERATURA REKOMENDOWANA DLA II I III ETAPU

Huxley Aldous. Nowy wspaniały świat. tekst dostępny również pod linkiem: http://www.comporecordeyros.cba.pl/lektury/HuxleyNWS.pdf

Kamińska Joanna 2006. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, rozdz. 1, s. 9-31

Wojciechowski Jacek 1997. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, s. 19-22

Wojciechowska Maja 2006. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP / rozdz. 3, s. 119-206

Tokarska Anna (red.) 2013. Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydaw SBP/ Moduł VI; s. 587-690

Babik Wiesław (red.) 2016. Nauka o informacji. Warszawa: Wydaw. SBP / s. 23-40, 61-88, 555-576

www.ifla.org

www.sbp.pl

 

 

CHMURA TAGÓW

 

IFLA     SBP BIBLIOTEKARSTWO ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

ROCZNICE BIBLIOTEKARSKIE         INFORMATOLOGIA        MARKETING OPIS BIBLIOGRAFICZNY

ZASOBY NIEMATERIALNE W BIBLIOTECE        SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

PRAWA RZĄDZĄCE INFORMACJĄ

Poprawiony: poniedziałek, 04 września 2017 07:10