Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: natsort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Warning: file_put_contents(/blanket.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/kabin/olimpiadabii.uni.lodz.pl/htdocs/templates/rhuk_milkyway/index.php on line 1 Etapy Olimpiady
Etapy Olimpiady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 października 2013 21:02

Kolejne etapy szczegółowo charakteryzuje par. 4 Regulaminu Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.

 

4.2. Etap I polega na samodzielnym, pisemnym opracowaniu przez ucznia w formie eseistycznej jednego tematu (zagadnienia) spośród trzech podanych na stronie internetowej Organizatora Olimpiady. Organizator zobowiązuje się opublikować tematy esejów w terminie do 15 października w każdej edycji Olimpiady. Na wykonanie zadania uczeń ma czas do 1 grudnia (dokładny termin wyznaczają Komisje Szkolne). Oceny prac dokonuje Komisja Szkolna na podstawie formularza pomocniczego zamieszczonego w Załączniku nr 5, która w terminie podanym w pkt. 2.3. przekazuje Organizatorowi informacje o uczestnikach i zwycięzcach I etapu oraz osobach zakwalifikowanych przez Komisję Szkolną do etapu II.

4.3. Etap II odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora i ma charakter egzaminu pisemnego (test oraz wypowiedź pisemna) i przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia. O terminie etapu II uczniowie są informowani za pośrednictwem Komisji Szkolnej; informacja o dacie zostaje przekazana przez Organizatora w terminie do 31 stycznia w każdej edycji Olimpiady.

Prace są oceniane przez Komitet Główny. W celu przystąpienia do zawodów pisemnych uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę egzaminacyjną uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

Zadaniem etapu II jest wyłonienie maksymalnie 20 osób z najwyższą liczbą punktów, które przechodzą do etapu III. O wynikach etapu II uczniowie są zawiadamiani za pośrednictwem Komisji Szkolnych, które otrzymują informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu uczestnika oraz o dacie etapu III.

4.4. Etap III ma charakter indywidualnego konkursu wiedzy i umiejętności, w którym uczniowie rywalizują o punkty odpowiadając na pytania lub wykonując zadania praktyczne z zakresu tematycznego Olimpiady. Etap III odbywa się w siedzibie Organizatora w kwietniu. Szczegółowy zakres wiedzy i wymagania potrzebne do realizacji tego etapu przedstawione są w Programie Olimpiady (Załącznik nr 3) i na stronie internetowej Olimpiady.

Odpowiedzi uczniów są oceniane przez Komitet Główny. W celu przystąpienia do zawodów uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty); na salę uczestnicy wchodzą bez pomocy naukowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.