IV edycja Olimpiady - zapraszamy! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 września 2016 14:15

Szanowni Państwo, IV edycję Olimpiady czas zacząć!

Dostosowując się do Państwa potrzeb postanowiliśmy IV edycję Olimpiady (w roku akademickim 2016/17) rozpocząć z dniem 1 września 2016, z początkiem nowego roku szkolnego. Kolejna edycja, podobnie jak poprzednie, polegać będzie na przygotowaniu pod ocenę komisji szkolnych eseju na jeden z trzech tematów. Oto one:

1. Między tradycją a nowoczesnością: czytanie książek w tradycyjnej postaci czy za pośrednictwem czytnika e-booków?

2. Książka na własność czy z biblioteki?: o preferencjach nastolatków

3. Gdyby nie było książek to… Moje wyobrażenia o świecie bez literatury


Poniżej zamieściliśmy harmonogram IV edycji - ważne, nieprzekraczalne terminy:

DATA / TERMIN

DZIAŁANIE

1 września 2016

Start Olimpiady

wrzesień 2016

Popularyzacja Olimpiady wśród jej potencjalnych uczestników

15 października –

30 listopada 2016

Praca Komisji Szkolnych nad realizacją etapu I Olimpiady

do 1 grudnia 2016

Przesyłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady przez Komisje Szkolne (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu) razem z pracą pisemną oraz podpisanym oświadczeniem rodziców

Adres Organizatora:

Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

13 stycznia 2017

Etap II Olimpiady

szczegóły dotyczące miejsca odbywania się etapu okręgowego zostaną podane w późniejszym czasie

do 31 stycznia 2017

Powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu

14 kwietnia 2017

Etap III Olimpiady w siedzibie Organizatora; ogłoszenie wyników;

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

Siedziba Organizatora:

Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

Podobnie jak w roku ubiegłym prosimy, aby ze sprawozdaniem z przebiegu etapu szkolnego przesyłali nam Państwo oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) tych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego. Ich brzmienie podajemy poniżej:

------

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki*  .................................... oraz publikację jego/jej* imienia i nazwiska (bez wyniku punktowego) w zakresie niezbędnym do realizacji regulaminowych celów Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej reprezentowanej przez Komitet Główny.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wydruk w publikacji książkowej pracy pisemnej przygotowanej przez mojego syna/córkę na I etapie Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (etap szkolny). W przypadku zakwalifikowania pracy do druku przez Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, kwestie umowy autorskiej zostaną uregulowane oddzielnym dokumentem przesłanym przez Komitet Główny za pośrednictwem szkoły.

 

.............................................................                                                        ........................................................................

miejsce, data                                                                                                 czytelny podpis

* Niewłaściwe skreślić.

------

 

Przewidujemy również wydanie w tym roku najlepszych esejów. Dlatego też prosimy, aby w tej edycji nauczyciele dołączyli do sprawozdań wersje elektroniczne prac uczniów zakwalifikowanych (można je przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Poprawiony: wtorek, 13 września 2016 17:33