Cele Olimpiady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 października 2013 15:07

Cele Organizatorów Olimpiady:

  • rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką
  • inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym nauczycieli i uczniów
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego
  • wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy
  • umożliwienie uczniom prezentacji na szerszym forum swoich pasji, pomysłów, wiedzy i umiejętności  w zakresie tematycznym Olimpiady
  • umożliwienie nauczycielom bibliotekarzom oraz nauczycielom przedmiotowym  prezentacji na szerszym forum efektów swojej pracy z uczniem w zakresie tematycznym Olimpiady
  • skrócenie ścieżki postępowania rekrutacyjnego na studiach licencjackich I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  laureatom  i finalistom III Etapu Olimpiady
  • pozyskanie studentów świadomych swoich decyzji w kwestii wyboru kierunku studiów bibliologicznych i informatologicznych
  • promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji
  • integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego