Adresaci Olimpiady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 października 2013 21:01

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna jest skierowana do:

  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych, zainteresowanych zagadnieniami książki i informacji: historią dyscyplin, traktowaną jako punkt wyjścia, współczesnością, przyszłością bibliologii i informatologii, w szczególności - ich znaczeniem we współczesnym, często rozumianym interdyscyplinarnie, społeczeństwie informacyjnym.
  • nauczycieli i nauczycieli-bibliotekarzy  szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz bibliotekarzy bibliotek publicznych zawodowo zajmujących się tematyką, której poświęcona jest Olimpiada.

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa, a nauczycieli i bibliotekarzy - do promocji Olimpiady! Uczniów szkół podstawowych oraz studentów zachęcamy do śledzenia poszczególnych etapów Olimpiady i kibicowania uczestnikom!